Polityka Prywatności (RODO)

Na podstawie Art.13 ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest ELO.GARDEN Jarosław Świętochowski z siedzibą w 05-830 Nadarzyn, ul. Malwy 14;
  • administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • pobrane dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi bądź realizacji zlecenia;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • odbiorcami danych osobowych naszych Klientów są pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu);
  • dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe naszych Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu rozliczeń podatkowych;
  • Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • dane osobowe naszych Klientów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

ukladanie-kostki-brukowej

Usługi brukarskie

woda, trawa, nawaodnienie, Elo.Garden Nadarzyn

Nawodnienia

ziemia, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Odwodnienia

melioracje, wykopy, Elo.Garden Nadarzyn

Melioracje

zbiór deszczówki, koparka, Elo.Garden Nadarzyn

Zbiory deszczówki

ogórd, woda, Elo.Garden Nadarzyn

Rozsączanie wody

oczko wodne, Elo.Garden Nadarzyn

Oczka wodne

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Trawniki i nasadzenia

koparka, ogród, zakładanie, Elo.Garden Nadarzyn

Niwelacja terenu

trawa, drzewa, Elo.Garden Nadarzyn

Siatki zabezpieczające

zakładanie ogrodu, Elo.Garden Nadarzyn

Wycinka drzew

koparka, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Wykopy pod fundamenty

cokoły, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Cokoły pod ogrodzenia

Odśnieżanie dachów

Mycie elewacji

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Inne prace