+48 882 722 704
elo@elogarden.pl
cokoły, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Cokoły pod ogrodzenia

Fundamenty betonowe wykonuje się w odpowiednio uformowanym deskowaniu. Niekiedy fundament wymaga wzmocnienia zbrojeniem, na przykład na słabym, odkształcalnym gruncie albo na skarpie.
Fundamenty można również wymurować z kamieni, gdzie fantastycznie sprawdzą się pod kamiennymi ogrodzeniami.

Pod ciężkimi ogrodzeniami albo tam, gdzie grunt osiada nierównomiernie, fundament pod ogrodzenie buduje się na całej długości poniżej strefy przemarzania, jednakże aby zapobiec pęknięciom wskutek nadmiernych naprężeń, co 15 metrów wykonuje się w nim szczeliny dylatacyjne, które muszą być ciągłe na całej wysokości ogrodzenia, od podstawy fundamentu aż po górną powierzchnię słupków i przęseł.

Ważne, aby fundamenty pod słupkami i przęsłami nie były trwale połączone. Ze względu na zróżnicowaną głębokość posadowienia i rozkład obciążeń pracują one w odmienny sposób, powstają w nich różne naprężenia, więc trwałe połączenia mogłyby pękać. Między poszczególnymi fundamentami zostawia się zatem szczeliny dylatacyjne, które wypełnia się nienasiąkliwym i trwale elastycznym materiałem uszczelniającym.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

ukladanie-kostki-brukowej

Usługi brukarskie

woda, trawa, nawaodnienie, Elo.Garden Nadarzyn

Nawodnienia

ziemia, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Odwodnienia

melioracje, wykopy, Elo.Garden Nadarzyn

Melioracje

zbiór deszczówki, koparka, Elo.Garden Nadarzyn

Zbiory deszczówki

ogórd, woda, Elo.Garden Nadarzyn

Rozsączanie wody

oczko wodne, Elo.Garden Nadarzyn

Oczka wodne

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Trawniki i nasadzenia

koparka, ogród, zakładanie, Elo.Garden Nadarzyn

Niwelacja terenu

trawa, drzewa, Elo.Garden Nadarzyn

Siatki zabezpieczające

zakładanie ogrodu, Elo.Garden Nadarzyn

Wycinka drzew

koparka, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Wykopy pod fundamenty

cokoły, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Cokoły pod ogrodzenia

Odśnieżanie dachów

Mycie elewacji

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Inne prace