+48 882 722 704
elo@elogarden.pl
melioracje, wykopy, Elo.Garden Nadarzyn

Melioracje

Melioracje wodne podejmowane są w celu przygotowania terenu do działalności gospodarczej, rolniczej i umożliwienia wykonania urządzeń regulujących stosunki wodne gleb takich jak.:

  • budowa wałów ochronnych,
  • zapór i zbiorników wodnych,
  • pompowni,
  • kanałów przerzutowych.

Melioracje zwiększają możliwości racjonalnej uprawy roli oraz wykorzystania przez rośliny intensywnego nawożenia; przyczyniają się dzięki temu do znacznego zwiększenia plonów.

Melioracje polegają głównie na regulowaniu wilgotności gleb przez:

  • odwadnianie gleb nadmiernie uwilgotnionych za pomocą kanałów i rowów otwartych, drenowania lub tzw. układu kombinowanego, tj. rowów i drenów;
  • nawadnianie grawitacyjne lub mechaniczne gleb zbyt suchych.

Obecnie w pracach melioracyjnych w coraz szerszym zakresie uwzględnia się, oprócz aspektów ekonomicznych również aspekty ekologiczne w celu ograniczenia ujemnego wpływu zabiegów melioracyjnych na środowisko przyrodnicze.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

woda, trawa, nawaodnienie, Elo.Garden Nadarzyn

Nawodnienia

ziemia, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Odwodnienia

melioracje, wykopy, Elo.Garden Nadarzyn

Melioracje

zbiór deszczówki, koparka, Elo.Garden Nadarzyn

Zbiory deszczówki

ogórd, woda, Elo.Garden Nadarzyn

Rozsączanie wody

oczko wodne, Elo.Garden Nadarzyn

Oczka wodne

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Trawniki i nasadzenia

koparka, ogród, zakładanie, Elo.Garden Nadarzyn

Niwelacja terenu

trawa, drzewa, Elo.Garden Nadarzyn

Siatki zabezpieczające

zakładanie ogrodu, Elo.Garden Nadarzyn

Wycinka drzew

koparka, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Wykopy pod fundamenty

cokoły, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Cokoły pod ogrodzenia

Odśnieżanie dachów

Mycie elewacji

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Inne prace