+48 882 722 704
elo@elogarden.pl
ziemia, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Odwodnienia

Odwodnienia przeprowadza się w celu poprawienia warunków wilgotnościowych w glebie oraz ograniczenia zalewów i podtopień terenów zabudowanych (podwórza, drogi, osiedla, obiekty przemysłowe, miasta) przez wody powierzchniowe i podziemne.

System odwadniający składa się z odbiornika, głównego rowu odpływowego (odprowadzalnika), rowów głównych niższych rzędów, rowów zbiorczych i sieci szczegółowej (rowów, drenów osączających lub układu kombinowanego), a także urządzeń uzupełniających, rowów opaskowych zabezpieczających przed wodami obcymi powierzchniowymi i gruntowymi, rowów przechwytujących obce wody podziemne pod znacznym ciśnieniem hydrostat. i rowów obwodowych (ulgowych) zabezpieczających teren przed skoncentrowaniem fali powodziowej. Do odwadniania budynków, terenów budowlanych, lotnisk itp. wykorzystuje się sieć zakrytą — drenaże do obniżenia zwierciadła wody gruntowej i odprowadzenia jej do odpływu.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

woda, trawa, nawaodnienie, Elo.Garden Nadarzyn

Nawodnienia

ziemia, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Odwodnienia

melioracje, wykopy, Elo.Garden Nadarzyn

Melioracje

zbiór deszczówki, koparka, Elo.Garden Nadarzyn

Zbiory deszczówki

ogórd, woda, Elo.Garden Nadarzyn

Rozsączanie wody

oczko wodne, Elo.Garden Nadarzyn

Oczka wodne

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Trawniki i nasadzenia

koparka, ogród, zakładanie, Elo.Garden Nadarzyn

Niwelacja terenu

trawa, drzewa, Elo.Garden Nadarzyn

Siatki zabezpieczające

zakładanie ogrodu, Elo.Garden Nadarzyn

Wycinka drzew

koparka, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Wykopy pod fundamenty

cokoły, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Cokoły pod ogrodzenia

Odśnieżanie dachów

Mycie elewacji

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Inne prace