+48 882 722 704
elo@elogarden.pl

Odśnieżanie dachów

Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków.

Odśnieżanie dachu budynku musi być wykonane z wielką starannością z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, odpowiedniej technologii odśnieżania oraz znajomości przepisów BHP. Spadające nawisy lodowe oraz „czapy” śnieżne stwarzają bowiem ogromne zagrożenie dla osób wykonujących prace, ale i dla przypadkowych przechodniów.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

woda, trawa, nawaodnienie, Elo.Garden Nadarzyn

Usługi brukarskie

woda, trawa, nawaodnienie, Elo.Garden Nadarzyn

Nawodnienia

ziemia, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Odwodnienia

melioracje, wykopy, Elo.Garden Nadarzyn

Melioracje

zbiór deszczówki, koparka, Elo.Garden Nadarzyn

Zbiory deszczówki

ogórd, woda, Elo.Garden Nadarzyn

Rozsączanie wody

oczko wodne, Elo.Garden Nadarzyn

Oczka wodne

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Trawniki i nasadzenia

koparka, ogród, zakładanie, Elo.Garden Nadarzyn

Niwelacja terenu

trawa, drzewa, Elo.Garden Nadarzyn

Siatki zabezpieczające

zakładanie ogrodu, Elo.Garden Nadarzyn

Wycinka drzew

koparka, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Wykopy pod fundamenty

cokoły, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Cokoły pod ogrodzenia

Odśnieżanie dachów

Mycie elewacji

trawa, ogród, Elo.Garden Nadarzyn

Inne prace